SONJA ALFERINK

Ik ben geboren in Nijmegen (1984) en ik woon sinds 2007 in Amsterdam. In deze stad studeerde ik af als politicoloog. Als publicist/journalist maak ik verhalen over lhtbi-issues, gender, emancipatie en het 'roze' ouderschap. Voor maatschappelijke organisaties schrijf ik teksten over onderwerpen zoals jeugdzorg of de landelijke politiek. Ik werk ook als corrector.